Important changes to our API

We've changed from openload.cc/api/upload to api.openload.cc/upload
Please see the API Documentation for details.

Udostępniaj pliki szybko za pomocą OpenLoad.

Przesyłaj zdjęcia, filmy i dźwięki za pomocą OpenLoad!

Oferujemy 20 GB limit rozmiaru pliku i nieograniczoną przepustowość.

Developer? Check out our API